Tìm kiếm
  • Xếp theo:
Máy mài góc 180mm Ken 9180S 2450W

Máy mài góc 180mm Ken 9180S 2450W

Mã SP: 61898

2,100,000đ
Máy chà nhám (114x234)mm Ken 9235 550W

Máy chà nhám (114x234)mm Ken 9235 550W

Mã SP: 61896

1,425,000đ
Máy mài khuôn 6mm Ken 9025 550W

Máy mài khuôn 6mm Ken 9025 550W

Mã SP: 61891

839,000đ
Máy mài góc 150mm Ken 9550 1500W

Máy mài góc 150mm Ken 9550 1500W

Mã SP: 61890

1,309,000đ
Máy mài góc 125mm Ken 9125 860W

Máy mài góc 125mm Ken 9125 860W

Mã SP: 61889

877,000đ
Máy mài thẳng 150mm Ken 9750 950W

Máy mài thẳng 150mm Ken 9750 950W

Mã SP: 61888

1,450,000đ
Máy mài góc 100mm KEN 9910S 1100W

Máy mài góc 100mm KEN 9910S 1100W

Mã SP: 61887

829,000đ
Máy mài thẳng 125mm Ken 9725 950W

Máy mài thẳng 125mm Ken 9725 950W

Mã SP: 61886

1,387,000đ
Máy mài góc 125mm Ken 9525 1500W

Máy mài góc 125mm Ken 9525 1500W

Mã SP: 61885

1,251,000đ
Máy mài góc 230mm Ken 9123S 2450W

Máy mài góc 230mm Ken 9123S 2450W

Mã SP: 61883

2,095,000đ
Máy mài góc 100mm Ken 9910G 1100W

Máy mài góc 100mm Ken 9910G 1100W

Mã SP: 61882

829,000đ
Máy mài góc 100mm Ken 9917B 670W

Máy mài góc 100mm Ken 9917B 670W

Mã SP: 61881

572,000đ
Máy mài góc 100mm Ken 9167S 750W

Máy mài góc 100mm Ken 9167S 750W

Mã SP: 61880

805,000đ
Máy mài góc 100mm Ken 9710 710W

Máy mài góc 100mm Ken 9710 710W

Mã SP: 61879

572,000đ
Máy mài thẳng (9725 125mm - 950w)

Máy mài thẳng (9725 125mm - 950w)

Mã SP: 56383

1,290,000đ
Máy mài góc 9910G 100mm - 1100w

Máy mài góc 9910G 100mm - 1100w

Mã SP: 54361

795,000đ
Máy mài góc Ken 9710 (710W)

Máy mài góc Ken 9710 (710W)

Mã SP: 54360

530,000đ
Máy mài thẳng 9750 150mm - 950w

Máy mài thẳng 9750 150mm - 950w

Mã SP: 52754

1,330,000đ
Máy mài góc 9123S (230mm - 2450w)

Máy mài góc 9123S (230mm - 2450w)

Mã SP: 52753

1,985,000đ
Máy chà nhám 9280 (92 x 180mm 280w)

Máy chà nhám 9280 (92 x 180mm 280w)

Mã SP: 52752

855,000đ
Máy mài góc 9910S 100mm - 1100w

Máy mài góc 9910S 100mm - 1100w

Mã SP: 52751

795,000đ
Máy mài góc  Ken 9917B - 670W

Máy mài góc Ken 9917B - 670W

Mã SP: 52750

530,000đ
Máy mài khuôn 550W-6.0mm KEN 9025

Máy mài khuôn 550W-6.0mm KEN 9025

Mã SP: 52749

790,000đ
Máy  chà  nhám ken 9500 280w

Máy chà nhám ken 9500 280w

Mã SP: 49136

895,000đ
MÁY MÀI GÓC 9167S 100MM - 750W

MÁY MÀI GÓC 9167S 100MM - 750W

Mã SP: 47556

615,000đ
MÁY MÀI GÓC 9125 (125MM - 860W)

MÁY MÀI GÓC 9125 (125MM - 860W)

Mã SP: 47555

845,000đ
MÁY MÀI GÓC 9180S 180MM - 2450W

MÁY MÀI GÓC 9180S 180MM - 2450W

Mã SP: 47554

1,875,000đ
Máy mài khuôn 9050 6.0mm - 580w

Máy mài khuôn 9050 6.0mm - 580w

Mã SP: 43843

720,000đ
MÁY MÀI GÓC KEN 9167S (750W)

MÁY MÀI GÓC KEN 9167S (750W)

Mã SP: 43841

615,000đ

Back to top